Assessment

Op basis van het Ontwikkelingsprofiel van Managementcapaciteiten en een drietal gesprekken worden de sterke en zwakke punten in het leidinggevende gedrag gedetailleerd beschreven. Dan volgt een beschrijving van de situaties waarin het leidinggevende gedrag effectiever kan. Tenslotte wordt aangegeven hoe het gedrag in die situaties te veranderen.