Coachen

Na de kennismaking snappen coach en cliënt het wat, hoe en waarom van het probleem. In overleg met de cliënt wordt dan gekozen voor gesprekken met de coach, test, kennisoverdracht, cursus of werken aan functieverandering.
Met de coach worden zowel praktische situaties besproken als belevingen die de persoonlijke ontwikkeling remmen of stimuleren. Een gemiddeld coachtraject omvat 6 uur coaching.