Onderzoek

Coachen begint met een onderzoek van 1,5 uur. Coach en cliënt zoeken uit wat er aan de hand is. Dan geeft de coach aan wat daaraan te doen is, de inspanning die de coach van de cliënt verwacht, het benodigde aantal uren coaching, het verwachte resultaat en de kosten.
Zelden, maar het komt voor, zijn meer uren voor het onderzoek nodig. Soms wordt geadviseerd het maken van een sterkte/zwakte analyse met behulp van het Ontwikkelingsprofiel. Voor leidinggevend gedrag is daarvoor beschikbaar het Ontwikkelingsprofiel van Managementcapaciteiten.

De coach gebruikt het Ontwikkelingsprofiel als referentiekader. Dat profiel maakt voor allerlei situaties duidelijk wat de sterke en zwakke punten zijn in de persoonlijke ontwikkeling. Daarmee kan de coach de cliënt uit leggen wat er aan de hand is en  wat er aan te doen is. Het Ontwikkelingsprofiel van Managementcapaciteiten is een Ontwikkelingsprofiel dat specifiek geënt is op leidinggevend gedrag.