Diagnose bij coaching

Coaching is effectiever als eerst de oorzaak van ineffectief gedrag wordt vastgesteld. Daarvoor gebruikt Personal Management Care het wetenschappelijk verantwoorde referentiekader het Ontwikkelingsprofiel.

Met dit profiel kan meestal bij de uitgebreide intake begrepen worden waarom het gedrag ineffectief is.

Met het Ontwikkelingsprofiel wordt de aandacht van de coachee verlegd van zijn externe referentiekader waarin het gedrag zich manifesteert naar zijn interne referentiekader waar uit het gedrag voort komt. Deze aanpak leidt tot verbluffende resultaten. Verandering vindt plaats zonder weerstand.

Voorbeeld
Het valt een stafmanager op, dat hij bij duidelijke opdrachten uit de lijn uitstekend scoort, maar bij onduidelijke opdrachten in een moeras terecht komt. Hij wendt zich tot ons. Bij de categorisering met het Ontwikkelingsprofiel van zijn denken, voelen en handelen blijkt dat de manager bij onduidelijke opdrachten automatisch het gevoel heeft de enige te zijn die voor de oplossing moet zorgen. Met deze vaststellng kan de coaching starten. In de coaching gaat de aandacht naar het gevoel de enige te zijn die voor de oplossing moet zorgen en hoe realistisch dat is in zijn huidige werksituatie.Tot zijn verbazing merkt hij dat zijn werksituatie daar helemaal geen aanleiding voor geeft. Hij komt tot de conclusie dat in het werk iedereen gebaat is bij heldere opdrachten. De beleving van zijn werksituatie verandert daardoor. Voortaan richt hij zijn aandacht op het duidelijk krijgen van opdrachten. In het moeras is hij sindsdien nooit meer geraakt.