Situaties doorgronden

Als de behoefte van de coachee het doorgronden van zijn of haar situatie is, dan kan worden volstaan met 2 sessies. Daarna kan altijd besloten worden tot een coachtraject.