Coaching

Coaching concentreert zich op het referentiekader van de leidinggevende. Wat verheldert en wat vervormt situaties? Is er een duidelijke klacht, dan wordt begonnen met het stellen van de diagnose.

Welke situatie stuurt het ineffectieve gedrag? Is dat helder, dan wordt gewerkt aan het begrijpen van de gedrag sturende situatie. Vervolgens kan meer aandacht gaan naar de actuele situatie. Die actuele situatie voelt als een onontgonnen gebied. Hoe wil de coachee zich in deze situatie gedragen? Onder begeleiding van de coach ontwikkelt zich nieuw, authentiek gedrag. 

Een coachingstraject omvat 5 sessies van ieder 1,5 uur verspreid over een periode van een halfjaar. Soms kan met veel minder sessies worden volstaan. Zes maanden na afloop van de coaching volgt de evaluatie, is het effectieve functioneren duurzaam?