OpMc ervaringen

Managers willen graag vertellen hoe zij situaties oplossen. Niets gaat er boven de aandacht voor de situatie zoals zij die zien, wat zij denken, voelen en tenslotte hoe zij handelen. Het herkennen van hun persoonlijke eigenschappen maakt hen enthousiast.

Dat leidt tot het verhaal van hun persoonlijke overwegingen die leiden tot hun manier van managen in bepaalde situaties. Dat zijn situaties die voor hen persoonlijk belangrijk zijn. Daarmee brengt het OpMc de manager tot de kern van zijn functioneren en net daar waar zijn omgeving de situatie een andere inkleuring geeft dan hij zelf doet. In de ogen van de omgeving zijn dat meestal de situaties waar de manager effectiever zou kunnen zijn. Daarmee levert het OpMc een uiterst vruchtbare analyse van het functioneren van de manager. Coach en manager samen leggen zo de kortste weg af naar de situaties waarin effectiever handelen mogelijk is. Het bespreekbaar maken van deze situaties, de veerkracht van de manager en de wijsheid van de coach brengen een persoonlijk ontwikkelingsproces bij de manager op gang waardoor de persoonlijke inkleuring van situaties minder wordt en het managen effectiever.