• Managementcapaciteiten

Managementcapaciteiten

Iedere manager kent situaties waarin het leidinggeven, samenwerken of rapporteren meer of minder kwetsbaar wordt. Soms maakt de manager zich daar zorgen over, soms alleen zijn omgeving. Het zijn de bij het werk direct betrokkenen die deze situaties kennen en aan den lijve ondervinden.Sinds kort is een profiel te maken van het leidinggevende gedrag. Het OntwikkelingsProfiel van ManagementCapaciteiten (OpMc). Dit profiel maakt de leidinggevende duidelijk welk gedrag effectief is, dat daarvoor kan worden gekozen en hoe dat moet.

Wie over managementcapaciteiten beschikt, beoordeelt situaties goed, neemt de juiste maatregelen, communiceert adequaat naar de organisatie en houdt toezicht op de uitvoering. De gevoelde mate van urgentie, gevaar, afhankelijkheid, competitie, verzet en perspectief van de medewerkers zijn bepalend voor hun actiebereidheid. Verschilt die mate van urgentie van die bij de leidinggevende, dan neemt de effectiviteit van het leidinggevende gedrag af.  Het OpMc laat de verschillen zien tussen de beleving van de situatie door de organisatie en de beleving door de leidinggevende. Bovendien laat het OpMc zien welk leidinggevend gedrag in een situatie wel effectief is. 

Voor directeuren en hun managers is het laten maken van een OpMc een zeer geringe investering ten opzichte van de opbrengst.